Reklamační řád

Reklamační řád je součástí Obchodních podmínek – „OP“ prodávajícího, kterým je Jaromír Navrátil, a popisuje postup při reklamaci zboží zakoupené u prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a OP ještě před objednáním zboží.
Odesláním objednávky, uzavřením kupní smlouvy a nebo převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem i OP.
Ke každému zakoupenému zboží je vystaven doklad o koupi – faktura, kterou je nutno předložit pro uplatnění záruky.

Záruční doba

Záruční doba začíná platit dnem převzetí zboží Kupujícím. Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 2 roky.

U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána – tato skutečnost je vždy uvedena u zboží.
Záruční doba se také nevztahuje na zboží, které bylo na přání zákazníka upraveno. O této skutečnosti je vždy zákazník informován a musí ji písemně odsouhlasit – papírově nebo elektronicky.

Reklamace

Kupující má povinnost při dodání zboží zkontrolovat spolu s dopravcem zásilku zda není nijak poškozena. Kupující má právo odmítnout převzít poškozenou zásilku. V případě, že poškozenou zásilku převezme, je nutno sepsat s dopravcem předávací protokol a v něm popsat poškození zásilky.

Pokud kupující převezme balík a zjistí, že je zboží nekompletní, poškozeno nebo má zboží vadu, je potřeba ihned kontaktovat prodávajícího – Jaromír Navrátil-  e-mailem na adresu:navratilarms@gmail.com , strojni-kovovyroba@seznam.cz  a zboží reklamovat.
Zboží je možno reklamovat osobně na prodejně nebo zaslat na adresu:
Navratil Arms
Jaromír Navrátil
Dufkovo nábřeží 178/8
Brno, 619 00

tel.: 606 418 316

Zboží zaslané na dobírku nepřijímáme. V balíku musí být přiložena faktura, která byla ke zboží vystavena.

Záruční podmínky

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a úpravou. Zacházením se zbožím v rozporu s návodem k použit.

Při neodborné montáži nebo zásahu do výrobku negarantujeme plnou funkčnost zboží, nebo že nedojde k nenávratnému poškození zboží a reklamace bude zamítnuta.

Záruka se dále nevztahuje na závady vzniklé:

  • mechanický poškozením zboží
  • běžným opotřebení zboží
  • elektrickým přepětím
  • zanedbáním péče o zboží (běžná údržba, čištění, mazání atd.)
  • poškození nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s původním určením

Bude-li se jednat o závadu, na kterou se záruka nevztahuje, bude reklamace zamítnuta. O této skutečnosti bude kupující informován e-mailem a zboží bude vráceno.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží, a nebo jeho součásti jsou znečištěné.

Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese kupující.

Při uznání reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě zamítnutí reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace.
O vyřízení reklamace je kupující informován telefonicky, SMS nebo e-mailem.

Reklamační řád je platný od 1. 1. 2014

Pokračováním v používání tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie. By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. více informací / more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close